Connect House - ett koncept med content marketing

Första träffen är den 23/9-2021

Utvecklande/transformerande Ledarskapsutveckling

Start 23/9. Kurs i ledarskapsutveckling. Den innehåller en rad övningar och uppgifter där du får reflektera över dig själv och ditt ledarskap.

Digital kurs på 5 tillfällen ’a 1,5 tim.
Start 23/9  sedan7/10, 21/10, 28/10 och 11/11
Öppen för alla som är intresserad av att utveckla sig som ledare och människa.  
Start med presentation via nätet och om förhoppningar förväntningar på kursen. Anmälan senast 16/9.

Pris för kursen: 8995 kr

Utvecklande Ledarskapsutveckling

Det här är en kurs i ledarskapsutveckling. Den innehåller en rad övningar och uppgifter där du får reflektera över dig själv och ditt ledarskap. Vi kopplar teoretiska modeller till vårt ledarskap.

Kursen består av 5 digitala träffar, varje träff ca 1,5 tim. Man får sedan uppgifter att göra mellan träffarna. Till kursen finns ”en liten bok om ledarskap” och en övningsbok, (Stefan Söderfjäll, 2018) som vi använder som kurslitteratur.

Att reflektera kring sig själv, sina styrkor och svagheter, sina värderingar och preferenser, och sina grundläggande antaganden om ledarskap. Faktorer som är viktiga i att utvecklas som ledare. Vi kopplar teoretiska modeller till självupplevda erfarenheter och utbyter erfarenheter med andra kursdeltagare. 

Innehåll

FRLM, Full Range Leadership modell en teoretisk modell över ledarskapsutveckling

Motivation och drivkrafter, ledare som följare

Ledarskapets olika innehåll, fakta del, individ och grupp och självledarskap

Autonomi-kompetens-tillhöra, faktorer som utgör framgång i ledarskapet

Gruppers utveckling och ledarskap

Transformerande ledarskap

Digitala träffar

Rauno Juustovaara