Connect House - ett koncept med content marketing

Första träffen är den 10/3-22

Utvecklande/transformerande Ledarskapsutveckling

Kurs i ledarskapsutveckling. Den innehåller en rad övningar och uppgifter där du får reflektera över dig själv och ditt ledarskap.

Digital kurs på 4 tillfällen ’a 1,5 tim.
Start 10/3  sedan 30/3, 27/4 och 18/5
Öppen för alla som är intresserad av att utveckla sig som ledare och människa.  
Start med presentation via nätet och om förhoppningar förväntningar på kursen. 

Pris för kursen: 8995 kr

Utvecklande Ledarskapsutveckling

Det här är en kurs i ledarskapsutveckling. Den innehåller en rad övningar och uppgifter där du får reflektera över dig själv och ditt ledarskap. Vi kopplar teoretiska modeller till vårt ledarskap.

Kursen består av 5 digitala träffar, varje träff ca 1,5 tim. Man får sedan uppgifter att göra mellan träffarna. Till kursen finns ”en liten bok om ledarskap” och en övningsbok, (Stefan Söderfjäll, 2018) som vi använder som kurslitteratur.

Att reflektera kring sig själv, sina styrkor och svagheter, sina värderingar och preferenser, och sina grundläggande antaganden om ledarskap. Faktorer som är viktiga i att utvecklas som ledare. Vi kopplar teoretiska modeller till självupplevda erfarenheter och utbyter erfarenheter med andra kursdeltagare.

Utbildningsdag 1, den 10 mars 2022. Utbildning och introduktion via Zoom. Följande sker: Introduktion, Lära känna varandra via Zoom. Förväntningar på ditt ledarskap och kursen. Du får första hemuppgiften.    

Utbildningsdag 2, den 30 mars 2022.  Den här dagen sker utbildningen fysiskt i lokal/ eller digital beroende på kursdeltagare i Stockholm. Lokal meddelas senare. Teoretisk genomgång av ledarskapsmodellen ”Full Range Leadership Model” och transformerat ledarskap. Vilket innebär beteenden som syftar till att utveckla medarbetare och arbetsgrupper och skapa förutsättningar för ökad motivation och trivsel. Vi jobbar pedagogiskt med workshops om problemlösning. Genomgång av teori kring drivkrafter och motivation, kompetens, autonomi och samhörighet. Metod-genomgång Lead Forward.  

 Utbildningsdag 3, den 27 april. Den här dagen sker utbildningen fysiskt i lokal/ eller digital beroende på kursdeltagare i Stockholm Lokal meddelas senare .Vi fortsätter mer Lead forward, kartläggning, återkoppling från medarbetare samt skapa handlingsplaner.    Utbildningsdag 4, den 18/5. Detta tillfälle sker via Zoom. Nya mål och utmaningar i ledarskapet. Delge varandra erfarenheter och lärdomar från kursen samt nästa utmaning i ledarskapet. Handlingsplan för fortsatt ledarskap.  

Rauno Juustovaara
Juust Education and Adventure
 070 2334368


Innehåll

FRLM, Full Range Leadership modell en teoretisk modell över ledarskapsutveckling

Motivation och drivkrafter, ledare som följare

Ledarskapets olika innehåll, fakta del, individ och grupp och självledarskap

Autonomi-kompetens-tillhöra, faktorer som utgör framgång i ledarskapet

Gruppers utveckling och ledarskap

Transformerande ledarskap

Digitala träffar

Rauno Juustovaara